سطح تحصیلات زنان در یک چرخش تاریخی از مردان بالاتر می‌رود. به نوشته روزنامه لوفیگارو در اینترنت بسیاری از زنان تحصیل کرده با مردانی که تحصیلات کمتری دارند ازدواج می‌کنند.
البته این تغییرات ظاهرا اختلالی در روابط زناشویی ایجاد نمی‌کند. بر اساس مطالعه مرکز مطالعات جمعیت شناسی بارسلون اسپانیا که در پنجاه و شش کشور جهان صورت گرفته است، شمار زوج‌هایی که زن تحصیلات بالاتری نسبت به مرد دارد رو به افزایش است. البته بدون اینکه این جهش تاریخی نرخ ازدواج نسبت به جمعیت را بر هم بزند.
پژوهشگران با این حال درباره افزایش شمار افراد مجرد، همانند آنچه در میان زنان تحصیل کرده در آلمان یا فرانسه دیده می‌شود ابراز نگرانی می‌کنند.
هر چند تفاوت دستمزدها میان مردان و زنان همچنان وجود دارد اما دسترسی زنان به دانشگاه‌ها در مناطق مختلف جهان از جهش‌هایی در دراز مدت خبر می‌دهد. در چین در افق 2050، به ازای صد مرد تحصیل کرده، صد و چهل زن از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل خواهند شد.
__________________________________________
منبع: همشهری آنلاین