سایه کوثری/ رادیو کوچه

اوستا ویژگی‌های زن مطلوب را این‌چنین برشمرده شده‌است‌: «زن جوان درست گوهر، استوار، نیک‌نام، خوش‌خیم، خانه‌افروز که شرم و بیمش نیک و پدر و نیا و سالار خویش را دوست بدارد و زیبا و خوش‌اندام است بر زنان همال خویش رداست.»

 

 


ادامه مطلب ...