فعالیت های زنان؟!!!

یک گروه از مادران در مدرسه ای کلاسهای "زبان زندگی" راه انداختن و برای حل مشکلات ارتباطی در خانواده دور هم جمع میشن و از متخصص ها کمک می گیرن.....چندتا مادر دیگه فضا از شهرداری گرفتن برای راه انداختن کلاس آموزش مادر و کودک...اینها همه فعالیتهای زنان هستند! مگر فعالیت زنان باید شاخ داشته باشد یا دم؟ یا اگر منتسب به جریان رایج یا گروه سیاسی نباشد نمی توان نام آنرا فعالیت زنان گذاشت! ؟ به این زنان افتخار می کنم......و این همان تغییری است که به سویش می رویم، با همه قوتها و ضعفهایش واقعی است.

/ 0 نظر / 10 بازدید