آیا می توانم همسرم را تغییر دهم؟

آیا می توانم همسرم را تغییر دهم ؟  این سوالی است که اکثر زوجین با آن مواجه هستند.
‎
چه باید کرد ؟ آیا راهکاری وجود دارد ؟
" من همسرم را دوست دارم و آنقدر به او عشق می ورزم که تغییر کند " 
این جمله  به کرات از زوجین  شنیده می شود ، با احساساتم ، عشق ، رفتار خوبی که دارم سعی می کنم به او نشان دهم که قابلیت تغییر و بهتر شدن را دارد . 
هنگامی که زوجین به دیگری ابراز می کنند که می تواند تغییر کند ، همسر سریعا جبهه می گیرد و می گوید : 
تو مرا با وجود همین اخلاقی که داشتم ، دیده بودی ! پس چطور مرا پسندیدی ؟ من همینم که هستم و مایل به تغییر نیستم .
روان شناسان معتقد هستند : ...

ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

/ 1 نظر / 20 بازدید
پالیزبان

سلام به یقین منظور شما از تغییر رفتار همسر بوده است و نه تغییر همسر . انسان می تواند همه چیز را تستخوش تغییر و تحول نماید حتی خداوند باریتعالی را ! . البته اینکه تغییر رو به تعالی باشد و یا رو به پسترفت و زذالت نیز حائز اهمیت است . راستی ملاک حقیقت و واقعیت چیست ؟ بر اساس کدام مقیاس و میزانی باید تغییر بیابیم !؟ آیا سلایق همیشه ممدوحند یا می توانند مزموم نیز باشند ؟ و پرسش نهایی اینکه وقتی همسری را برگزیدم با همین رفتار انتخاب کردیم در صورت مثبت بودن پاسخ پس چه چیز منجر به تغییر نگرش و حد انتظار ما گشت ؟ بگذریم موفق باشید