خشونت علیه زنان فرانسه

بررسی های اخیر به عمل آمده نشان می دهد که دو درصد از زنان فرانسه ظرف دو سال اخیر متحمل خشونت های زناشویی شده اند.
به گزارش «بانوی ایرانی» به نقل از زنان نیوز از سوی ˈ دیده بان ملی بزهکاری و پاسخ های کیفریˈ که اخیرا انتشار یافته است، نشان می دهد که ظرف دوسال اخیر، حدود دو درصد از زنان فرانسوی متحمل خشونت های جسمی و جنسی از سوی همسر یا شوهر سابق خود شده اند.
این بررسی که در روزنامه ˈ لاکروآ ˈ چاپ پاریس منتشر شده است، با مشارکت مرکز ملی آمار و مطالعات اقتصادی انجام شده که طی آن 1.25 درصد شرکت کنندگان ابراز داشته اند که قربانی خشونت بوده اند.
دیده بان ملی بزهکاری و پاسخ های کیفری معتقد است که این آمار باید مربوط به 542 هزار زن باشد چرا که تحقیقات درفاصله سال های 2008 تا 2012 میلادی برروی یک گروه 67 هزار نفره انجام شده است که بین 18 تا 75 سال سن دارند.
این گزارش نشان می دهد که نسبت زنان با 1.84 درصد تقریبا بیش از سه برابر مردان با 0.64 درصد است.
یافته های این تحقیق همچنین نشان می دهد که نرخ خشونت های جسمی و جنسی در بعضی از گروههای سنی بالاتر بوده ، برای مثال درگروه سنی 35 تا 44 سال، 1.08 درصد مردان و2.81 درصد زنان ظرف دو سال اخیر متحمل خشونت شده اند.
درعوض نسبت افرادی که گفته اند قربانی خشونت بوده اند درگروه سنی 65 تا 75 سال زیر 0.4 درصد است.
نرخ این خشونت ها در خانواده هایی که درآمد کمتری دارند، بالاتر است.
به این ترتیب، نسبت زنانی که درهمین مدت درمیان 10 درصد اولیه سطح حقوق قرار دارند ، یعنی زنانی که به 10 درصد اولیه پایین ترین سطح حقوق تعلق داشته و مورد خشونت های رفتاری قرارگرفته اند بالاتر از 3.5 درصد است و این بالاترین نرخی است که مشاهده شده است.
براساس همین تحقیق، زنانی که جزو 10 درصد بالاترین درآمدها بوده اند، فقط 0.83 درصد از آنها درعرض دو سال مورد خشونت قرارگرفته اند یعنی تقریبا چهار برابر کمتر از زنان کم درآمد.
/ 0 نظر / 12 بازدید