روز جهانی کودک مبارک

روز جهانی کودک مبارک

به امید روزی که خشونت علیه کودکان ریشه کن بشه

به امید روزی که کودکان در امنیت " کودکی" کنند

شما درباره کودکان چه فکر می کنید؟ راستی مسئله کودکان و زنان جقدر به هم مربوطند؟

فراتر از کلیشه های "زنان تربیت کننده جامعه اند" یا "مادران وظیفه تربیت نسل" را برعهده دارند بگویید

چرا خشونت علیه کودکان توسط زنان اعمال می شود؟نمی خواهم بگویم دیگران خشونت نمی کنند، می خواهم بپرسم آن بخشی از خشونت که توسط زنان بر کودکان اعمال می شود چه ریشه های می تواند داشته باشد؟

تا به حال مطلبی در این باره خوانده اید؟

/ 1 نظر / 15 بازدید
ملیحه

[گل][لبخند]