دوره آموزشی کار آفرینی

پرتال زنان ایران با همکاری موسسه عالی آزاد نوآوران برگزار می کند
: دوره آموزشی کارآفرینی
هدف دوره:
بالابردن آشنایی فراگیران با عناصر و مفاهیم کار آفرینی و زمینه های کسب و کار کار آفرینانه و موانع و فرصت های آن در ایران، افزایش توانمندی نوآوری و خلاقیت و تبدیل آن به کارآفرینی در راستای بهبود شرایط اجتماعی و رشد اقتصادی در جامعه؛ ایجاد زمینه برای تفکر به خود اشتغالی و راه اندازی بنگاه به عنوان یک گزینه شغلی.
هدف رفتاری:
فراگیران پس از اتمام دوره:
1-فراگیران با مفاهیم وعناصر کارآفرینی آشنا ومیزان اهمیت آن ها را درک خواهند کرد،
2-با زمینه های مقرراتی و حقوقی مرتبط آشنا می شوند و قادر به استفاده ی بهینه از این زمینه ها خواهند شد.
3-توانایی ها و مهارت های فرصت آفرینی و تبدیل آن ها به نتایج اقتصادی و اجتماعی در فراگیران افزایش خواهد یافت.
گروه هدف:
- مدیران در بخش صنعت وخدمات که قصد سرمایه گذاری در شاخه های جدید را دارند.
- افراد و گروه هایی که قصد ایجاد  شرکت های تعاونی برای فعالیت های خدماتی و صنعتی را   دارند.
- کلیه افرادی که قصد انجام فعالیت اثربخش در کسب وکارهای کوچک و متوسط را دارند.
ضرورت برگزاری دوره:
وجود فرصت های بسیار وعدم شناسایی آن ها توسط مدیران و همچنین گروه های مردم .
تبدیل نشدن ایده ها و خلاقیت ها به زمینه های کارآفرینی از ضروریات برگزاری این دوره          می باشد. وهمچنین آموزش کار آفرینی به جوانان انگیزه می دهد تا در مورد کار آفرینی و نقش جامعه ی کسب وکار در توسعه ی اقتصادی و اجتماعی فکر کنند.

ازکلیه  علاقمند به حوزه کارآفرینی دعوت می گردد تا جهت شرکت در این دوره آموزشی حداکثر تا 15دی ما ثبت نام نمایند .
در پایان دوره مدرک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین مدرک مورد تایید وزارت کار اعطا می گردد.

:. برای ثبت نام به اینجا مراجعه کنید .

/ 0 نظر / 15 بازدید